Rendezvény tűzvedelem

Tekintettel a pandémiás időszakra… ráérünk az oldalunkat költöztetni 🙂

Kérdés esetén kérjük, hogy írjon a rendezveny (kukac) allfree . hu e-mail címre.

 

Köszönjük!

Tűzriadó terv készítése

A tűzriadó terv bizonyos létesítményeknél a tűzvédelmi szabályzat mellékletét kell, hogy képezze.
Funkciója az, hogy ebben kerüljenek összegzésre azok a feladatok és információk, amelyek egy tűzeset bekövetkezésekor a területen dolgozók és a kiérkező tűzoltó erők számára fontosak lehetnek a tűz gyors és szakszerű oltása érdekében.

A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt:

 • a) épületrészre, épületre, ha az
   • aa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
   • ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
   • ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
   • ad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,
 • b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az
   • ba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
   • bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.
A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:
a) a tűzjelzés módját;
b) a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
e) a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek esetében a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.
Szóval ez így kicsit ijesztő, de levesszük a válláról ezt a terhet!

Tűzvédelmi szabályzat készítése

A tűzvédelmi szabályzatban kell rögzíteni azokat az általános érvényű és helyi előírásokat, amelyek az adott gazdasági társaságra vonatkoznak és szükségesek ahhoz, hogy a tűzvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek eleget tehessen a munkáltató az általa .
Vonatkozó jogszabályi előírások:
A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha:
 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a  befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.
A Tűzvédelmi Szabályzatot a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazni kell és az oktatását is meg kell tartani.
A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.
Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult. Erre a 9/2015 BM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Bejegyzések

Bocsánat, de neked nincs engedélyed, hogy megnézd ezt a tartalmat!
Fordulj az oldal üzemeltetőjéhez.
info (kukac) Allfree (dot) hu

Biztonsági világítás és irányfény

Menekülési irányfény karbantartás
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében kötelező az irányfény rendszer havi rendszeres felülvizsgálata, melyet a vonatkozó MSZ-EN-50172:2005 szabvány havi ellenőrzésre vonatkozó protokollja szerint kell elvégezni, az ellenőrzésekről pedig naplót kell vezetni.

Üzemeltetői kötelezettségek
Az üzemeltető köteles kijelölni egy, az irányfény berendezés megfelelő működésének személyi, környezeti és műszaki feltételeinek ellenőrzésével megbízott személyt, és biztosítani az előírt ellenőrzések megtartását, továbbá az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat megszüntetni. Az üzemeltető köteles biztosítani a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás megtartását, továbbá a feltárt hiányosságokat megszüntetni.

Felelős személy által végzett havi ellenőrzés
Az üzemeltető (felelős személy) havi rendszerességgel elvégzendő feladatai:

 • A központi áramellátó kijelzőjén a korrekt működést szemrevételezéssel engedélyezni kell.
 • Az áramellátás megszakításával próbaüzemi állapotba kell helyezni az irányfényeket.
 • A próbaüzem alatt szemrevételezéssel megvizsgálni, az összes irányfény megfelelő működését.
 • A világítótestek elhelyezésének, rögzítésének megfelelőségét ellenőrizni.
 • A rálátás irányából az egyes világítótestek láthatóságát vizsgálni.
 • Az irányfények azonosító számának meglétét ellenőrizni.
 • Az üzemeltetési naplót vezetni.

Szakember által végzett éves rendszeres felülvizsgálat
Az üzembentartó kötelessége gondoskodni róla, hogy a szakember által az MSZ-EN-50172:2005 szabvány műszaki követelményei szerint végzendő kötelező éves felülvizsgálata megtörténjen.

Ennek elvégzését megbízás esetén vállaljuk, és további szakmai segítséget nyújtunk a menekülési irányfény rendszer biztonságos működtetéséhez.

Tevékenységi körök

Tűzvédelem
Tűzvédelmi szabályzat készítése
Kiürítés számítás
Tűzvédelmi rajzok készítése
Tűzriadó terv készítése
Oktatások
Tűzvédelmi ellenőrzések
Rendezvény tűzvédelem
Biztonsági terv készítés

Adatvédelem
GDPR alapú szabályzat készítése cégre szabva
adatvédelmi oktatások

Informatika (Csak ha eltökélt vagy a minőség mellett)

Villamos mérések
Érintésvédelem
Villámvédelem
Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Robbanásbiztos felülvizsgálat
Biztonsági világítás, akkumulátoros menekülési útvonaljelzők éves ellenőrzése

Webhoszting
Tárhelyszolgáltatás
File szerver üzemeltetés
Weboldal készítés
ÁSZF készítés a weboldalra szabva
Weboldal felkészítése a GDPR előírásokra