Kézi szerszámok és gépek időszakos vizsgálata

Az erősáramú kézi szerszámok és gépek időszakos érintésvédelem / áramütés elleni védelem felülvizsgálatát  a 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet írja elő kötelező jelleggel:
“A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem / áramütés elleni védelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a tulajdonos / üzemeltető a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik. Az ellenőrző felülvizsgálatot, az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.”

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
– kézi szerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon, erősáramú gépeken évenként érintésvédelmi felülvizsgálattal és szigetelés ellenállás méréssel.

A vizsgálandó erősáramú eszközök, gépek pontos típusának és számának ismeretében pontos árajánlatot készítünk.

Megrendelés követően a helyszíni méréseket és az érintésvédelmi minősítő irat elkészítését az MSZ HD 60364:2017 szabvány ajánlása alapján végezzük. A minősítő iratot  nyomtatott és elektronikus formában készítjük el, amely tartalmazza a részletes mérési jegyzőkönyvet.

Miért kell ilyen sűrűn, éves szinten vizsgálni?
Ezek az elektromos gépek mivel nincsenek lebetonozva, használat közben elmozdítjuk őket, kézben tartva használjuk, ide-oda letesszük a munkavégzés közben, kihúzzuk, bedugjuk a villásdugót. Igen nagy igénybevételnek tesszük ki a munkavégzésünk közben, ezért ha kellőképpen nem vigyázunk, nagyon könnyen sérülést okozunk ezeknek a gépeknek. Eltörhet a villásdugó, nagyon könnyen megsérülhet a csatlakozó vezeték, a húzástól elszakadhatnak vezetők a kábelben, a burkolat megrepedhet. Vannak a látható sérülések, de ott vannak az öregedésből és egyéb használati körülményekből eredő elváltozások, amiket csak műszeres vizsgálattal lehet ellenőrizni.